НЛЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ (1893 - 1912 Г.)
  НЛЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ (1893 - 1912 Г.)   Българите в Европейска Турция Разпоредбите 1-6 на Берлинския договор разпокъсват младата българска държава, чиито справедливи исторически и етнически граници са очертани от Санстефанския мирен договор. Наред с Източна Румелия (Южна България), подчинила се на унизителната васална зависимост от султана, под пряката политическа и военна власт на Цариград остават като турски провинции Македония,...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:37:10 0 727
  Обществено-икономическо, политическо и културно на България от съединението до края на !9-ти век(1887-1899 Г.)
  Обществено-икономическо, политическо и културно на България от съединението до края на !9-ти век(1887-1899 Г.)   + Мащабите и проблемите на Стамболовото управление. След Освобождението Княжество България изживява динамично и противоречиво развитие. Несъмнени са успехите в икономиката. Стопанската политика на всички правителства, независимо от техния партиен цвят, е насочена в руслото на модернизацията, на капиталистическата динамика. В индустрията и селското стопанство, в...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:34:54 0 1301
  Съединението на Източна Румелия с княжество България (1885г.)
  Съединението на Източна Румелия с княжество България (1885г.)   В резултат от освободителната руско-турска война 1877-1878г. и подписването на Санстефенския мирен договор българската държава е възстановена. Но проведения в Берлин същата година конгрес на Великите сили, разпокъсват българските земи и така възниква проблемът за национално обединение на България. Непосредствено след решението на Берлинския конгрес българския народ остро реагира срещу този диктат, но всички опити да се...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:32:23 0 668
  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1878-1879
  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1878-1879   Временно руско управление В хода на освободителната Руско-турска война от 1877-1878 година се ражда не само българската свобода. С решаващата помощ на Русия започва изграждането на младата държава. Така голямата славянска империя иска да придобие преимуществено влияние от двете страни на Балкана, да получи стратегически превес над останалите велики сили в центъра на полуострова. Подкрепата на Петербург се разгръща в система от...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:30:02 0 654
  Руско-Турската война 1877-1878г. и Освобождението на България
  Руско-Турската война 1877-1878г. и Освобождението на България   Априлското въстание от 1876 г. е кулминационната точка в българската националноосвободителна борба. Жестокото смазване на въстанието привлича вниманието на Европа към българските проблеми и се създава благоприятно за българите обществено мнение, което принуждава Великите сили да подемат инициативата за издаване на реформи в Османската империя. От друга страна въстанието задълбочава кризата в империята, а от там и Източния...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:27:45 0 641
  АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 1876 Г.
  АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 1876 Г.   В края на 1874 г. и началото на 1875 г. Османската империя започнала да изпитва сериозни финансови затруднения. Високата порта не била в състояние нито да изплаща огромните си дългове към западноевропейските банки, нито да покрие бюджетния си дефицит. За да попълни държавната хазна, турското правителство пристъпило към увеличаване на всички преки и косвени данъци, събирани от подвластното население, като особено чувствително нараствали десятъкът и данъкът...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:05:22 0 617
  СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА БРЦК (1869-1875 Г.)
  СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА БРЦК (1869-1875 Г.)   През 50-те и 60-те години на 19-ти век политическите борби на българския народ навлезли в един нов етап от своето развитие - етапа на организираното национално-освободително движение. Още след избухването на Кримската война (1853-1856 г.) по-изявените емигрантски дейци създали Добродетелната дружина в Букурещ (ДД) и Одеското българско настоятелство (ОБН), които открито си поставили за цел да се борят за отхвърляне на чуждото господство. По...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 15:03:02 0 574
  Начало на организираната националноосвободителна борба – Георги С. Раковски.
  Начало на организираната националноосвободителна борба – Георги С. Раковски.   През осемнайсти и първата половина на деветнайсти век българските усилия за отхвърляне на чуждото подтисничество запазват много от характеристиките на предходното време; те имат локален, често стихиен облик, свързани са с външни сили, липсват им приемственост и ярки личности, белязани са от идейна незрялост. Голямата промяна настъпва в средата на деветнайсти век, когато българите преминават към...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 14:57:53 0 617
  Борба за национална църква
  Борба за национална църква   Завладяването на България в края на 14-ти век довежда до унищожаването на административните и духовните институции, учредени и функционирали в средновековната българска държава. Ликвидирана е и Търновската патриаршия, която в продължение на повече от два века обединява в едно духовно цяло българите от различните географски области. Само югозападните български патриаршии остават под върховенството на Охридската архиепископия и на сръбската Илекска...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 14:54:24 0 531
  вижение за новобългарска просвета през Възраждането
  вижение за новобългарска просвета през Възраждането   В епохата на българското Възраждане се осъществява преходът от феодализъм към капитализъм, формира са българска нация и се поставя началото на духовното и политическо пробуждане на българите. Периодът осемнайсти началото на деветнайсти век е време на упорити усилия на българския народ да възроди и обнови своята култура и национални ценности. Възникването на българската нация поражда потребност от създаване и развитие на...
  By S.. Stefanov 2019-03-15 14:51:41 0 499
Още Статии
Спонсорирани
Категории
Виж още
The angel was a complete acclimatized address if World of Warcraft
There was just one complication: Those two players were married, and 38 added players had to sit...
By Worldofwarcraft Lee 2019-11-19 01:48:59 0 32
It will be arresting to see what this could base for the adventitious
Some accepting artificial comparisons amidst this storyline and the Mists of Pandaria expansion,...
By Worldofwarcraft Lee 2019-12-13 02:15:39 0 28
LoL Player Needs 6 Guides to Enjoy the Game
League of Legends has a long, long learning curve. There's a lot of information to digest and a...
By Igvault Lolaccount 2019-12-31 02:50:15 0 29
Battlestate Games Escape from Tarkov has been in bankrupt
Battlestate Games’ Escape from Tarkov has been in bankrupt beta for a while but its...
By Worldofwarcraft Lee 2020-03-17 02:02:00 0 7
Path of Exile: Conquerors of the Atlas
Enhanced armor won't make this expansion a cakewalk, however. The whole update is topped off from...
By Fast Gamegold 2020-03-04 02:03:38 0 7