СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА БРЦК (1869-1875 Г.)
СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА БРЦК (1869-1875 Г.)   През 50-те и 60-те години на 19-ти век политическите борби на българския народ навлезли в един нов етап от своето развитие - етапа на организираното национално-освободително движение. Още след избухването на Кримската война (1853-1856 г.) по-изявените емигрантски дейци създали Добродетелната дружина в Букурещ (ДД) и Одеското българско...
1 0 Comments 0 Shares
Спонсорирани