Обществено-икономическо, политическо и културно на България от съединението до края на !9-ти век(1887-1899 Г.)
Обществено-икономическо, политическо и културно на България от съединението до края на !9-ти век(1887-1899 Г.)   + Мащабите и проблемите на Стамболовото управление. След Освобождението Княжество България изживява динамично и противоречиво развитие. Несъмнени са успехите в икономиката. Стопанската политика на всички правителства, независимо от техния партиен цвят, е насочена в руслото...
1 0 Comments 0 Shares
Спонсорирани