НЛЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ (1893 - 1912 Г.)
НЛЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ (1893 - 1912 Г.)   Българите в Европейска Турция Разпоредбите 1-6 на Берлинския договор разпокъсват младата българска държава, чиито справедливи исторически и етнически граници са очертани от Санстефанския мирен договор. Наред с Източна Румелия (Южна България), подчинила се на унизителната васална зависимост от султана,...
1 0 Comments 0 Shares
Спонсорирани